Transpozicija

Znano je, da nam akordi neke pesmi dostikrat ne ustrezajo. Večinoma je tako zato, ker nekaterih delov pesmi ne moremo peti, ker so previsoki ali prenizki. Težave nam lahko povzročajo tudi posamezni akordi, ker jih ne moremo dobro prijeti (barré) ali pa prijema sploh ne poznamo. Zato je bolje, če jih transponiramo na pravo lego; prav pri tem vam pomaga java aplet na tej strani.

z
do
xxx
G xxx
 
Levo zgoraj izberite začetno tonaliteto, desno zgoraj pa tonaliteto, v katero želite pesem transponirati.
Če ste prav izbrali začetno tonaliteto, bi se morala večina akordov v pesmi pojaviti na gumbih v levem stolpcu. Ustrezni novi akordi so napisani na gumbih v desnem stolpcu. Če pritisnete na gumb, se vam pokaže prijem želenega akorda.
Če je v pesmi uporabljen akord, ki ga ni na nobenem gumbu v levem stolpcu, uporabite zadnjo vrsto. Znak "xxx" pomeni, da se pri transpoziciji ne spremini nič drugega kot samo višina (dur ostane dur, mol ostane mol itd.)

Kako prijeti akorde?


Iz češčine prevedel Andrej Perdih.


Prijemi akordov za kitaro; copyright © 2004 - 2023 Libor Smékal